Seluruh Gerak dan Diam

Keuntungan itu akan datang kepadamu,
Jika memang sudah ditentukan.

Malapetaka akan datang kepadamu,
Jika memang telah ditetapkan.

Berserah diri dan bertawakal sepenuhnya

Keuntungan dari bencana,
Jangan mencoba menghindarkannya dengan do’a dan shalatmu

Panas api bencana tidak sehebat dan sepanas api neraka..

Bukti dari kebenaran keimanan,
Apabila perintah-Nya telah datang, maka dengarkan, perhatikan dan segera lakukan.

Senantiasalah kamu bergerak,
Jangan bersikap pasif terhadap takdir dan perbuatan-Nya..

Iklan